Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Společnost F67, s.r.o se sídlem Nádražní 606/28, 74101 Nový Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou zn. C 50846, IČ: 26869675, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dříve i dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • adresa a dodací adresa,
 • jméno firmy, sídlo, IČ a DIČ v případě firemních zákazníků.
2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, dodací a fakturační adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a vyřízení vaší objednávky. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Dále osobní údaje budou společností F67, s.r.o. zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zaslání obchodního sdělení.
3. Souhlas pro zpracování osobních údajů udělujete na dobu  6 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:
 • společnost Plus Design & Marketing s.r.o., se sídlem Záhumenní 1161/3a, Kopřivnice 742 21, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41564 , IČ: 27776344  DIČ: CZ27776344,
 • poskytovatel nástroje Google formuláře, Dokumenty Google, Tabulky Google a Google mail,
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • poskytovatel softwaru a hostingu,
 • případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, marketingových služeb a aplikací, se kterými máme řádně uzavřené zpracovatelské smlouvy.
5. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním dopisu nebo e-mailu na f67@f67.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.